Binär klocka

”Det finns 10 sorters människor: De som förstår binära tal och de som inte gör det.”

Hur läser man av tiden?

De två vänstra staplarna är timmarna, sen följer minuter och längst till höger sekunder. Är en stapel helt släckt är den siffran lika med noll. Är endast den nedersta lampan tänd så betyder det siffran 1, Den andra lampan nedifrån betyder siffran 2, nästa 4 och den översta lampan har värdet 8. Vissa kolumner behöver bara två eller tre lampor; tiotalssiffran för timmar kan ju bara vara 0, 1 eller 2 (dvs. binärt 00, 01, eller 10).

Lyser flera lampor i en stapel ska deras värden adderas. T.ex. om de två nedersta lamporna i en stapel är tända så är stapelns värde 1+2 = 3.

Vad är det för nytta med det här?

Ingen nytta alls, det är bara en kul grej. Men visst är det snyggt?