Räkna om grader, minuter & sekunder

Exakt samma latitud, men uttryckt på tre olika sätt:

57,697496° Decimalt (endast grader)
57° 41,84976
Grader och minuter
57° 4150,99 Grader, minuter och sekunder

Skrivsätt för koordinater

Decimalt

Det enklaste sättet att skriva en latitud eller longitud är som ett rent decimaltal. Det är vad många GPSer visar och det är det lättaste att använda när man ska ”klippa och klistra” mellan olika program. Som exempel: Götaplatsen i Göteborg ligger på 57,697496°N. Ofta används decimalpunkt istället för decimalkomma. Ibland står N (för Norr) före istället för efter siffrorna och ibland utelämnas gradsymbolen °.

N talar om att platsen ligger på norra halvklotet, S är södra halvklotet. E, Ö eller O (East, Öst, Ost) samt W eller V (West, Väst) används för att placera en longitud på östra respektive västra halvan av jorden. Halvklotsbokstäverna utelämnas ibland och då anger man istället siffran som negativ om man avser en plats på södra eller västra halvklotet (tänk vanligt koordinat­system).

En latitud ligger alltid mellan 0 och ±90°, och en longitud är alltid mellan 0 och ±180°.

Grader och minuter

Skriver man ovanstående latitud uttryckt som grader och minuter, så blir det 57° 41,84976′ N (samma varianter med decimalpunkter och andra dekorationer som ovan gäller). Här är 57 alltså hela grader och 41,84976 är minuter. Symbolen för minuter är ′ och det går 60 minuter på en grad. Minutsiffran anges oftast som ett decimaltal, men kan också rundas av till hela minuter, t.ex. 57°42′N. Skrivsättet används på sjökort eftersom 1 minut är lika med 1 nautisk mil (1852 m). Minutsiffran är alltid mindre än 60, precis som på en klocka.

Grader, minuter och sekunder

Precis som i fallet med en klocka kan man dela upp minuter i sekunder. Det går förstås 60 sekunder på en minut (och alltså 3600 sekunder på en grad). Götaplatsens latitud uttryckt med denna metod blir 57°41′50,99″N.

En sekund motsvarar ungefär 30 meter på jordytan så ofta klarar man sig utan decimaler och sekundsiffran skrivs då som ett heltal: 57°41′51″ i vårt exempel. Dubbelfnutten ″ är alltså symbolen för sekunder. Sekundsiffran är alltid mindre än 60.

Räkna om

Att räkna om mellan grader och minuter (och ev. sekunder) och det decimala systemet är en enkel operation; det räcker med två av de fyra räknesätten och en miniräknare.

I exemplen här nedanför räknar vi bara med latituden för Götaplatsen i Göteborg men exakt samma steg gäller för longituden.

Not: Den helt korrekta benämningen på vår minut och sekund är bågminut respektive bågsekund, men vi håller oss till kortnamnen här.


Decimalt till grader och minuter

Du får justera antalet decimaler så det blir rimligt i förhållande till vad du hade som startvärde; börjar du med 57,7 är det kanske onödigt med 6 decimaler i resultatet.

Grader & minuter till decimalt

Åt andra hållet då? Vi tar latituden från exemplet ovan, 57° 41,84976′

Decimalt till grader, minuter & sekunder

Som ovan, men vi lägger till ett steg:

Grader, minuter & sekunder till decimalt

Formeln är: grader + minuter/60 + sekunder/3600, vi använder Götaplatsens latitud 57° 41′ 50,9856″ :