Dygnets lägsta och högsta

I tabellen hittar du data från svenska flygplatser för innevarande dygn. Innan kl 01 ser du istället föregående dag. Kolumnernas extrem­värden är markerade och syns också i summeringen längst ned. Tabellen senast uppdaterad kl. ??.??. Behöver du äldre uppgifter så klicka på länken Vädret → Arkivet i menyn.
Temperatur
°C
Högsta vind-
styrka m/s
Lufttryck
hPa
Min Max Medel I byar Min Max