Vädret just nu


Kolla varningar hos SMHI
 
Station
(Klicka för diagram!)
Tid Vind Temp
°C
Fukt % Tryck
hPa
Moln Sikt
<10km
Övriga noteringar

 

Bruksanvisning & varudeklaration

Att uppdatera tabellen

Uppdatera tabellen genom att trycka F5 eller klicka på knappen som heter Uppdatera. En banner poppar upp när nya data finns att hämta, så du missar inget. Nya data kommer varje hel och halv timme, plus/minus nån minut.

Om du laddar om på annat sätt går det mycket långsammare eftersom hela sidan måste ritas om och det är nästan 50 gånger mer data som skickas över till din webbläsare.

Att ladda om sidan på ”fel” sätt belastar servern när många gör det samtidigt (vanligtvis när det är riktigt busväder) och din IP-adress kan bli automatiskt spärrad en stund. Ingen fara; spärren släpper av sig själv efter en kvart eller så.

Diagram

Om du klickar på stationens namn i tabellen här ovanför får du upp en sida med grafik. Du kan se senaste dygnets temperatur, luftfuktighet, vind och lufttryck. En del stationer lämnar bara några enstaka avläsningar per dygn, det går då inte att göra några grafer för dem.

Historik för andra datum eller perioder kan du ta fram om du väljer Vädret → Arkivet i menyn högst upp.

Data/avläsningar

Mätvärdena på stationerna samlas in två gånger per timme, tio minuter före varje hel- och halvtimme. Jag hämtar in data via nätet, antingen från Luftfartsverket eller från NOAA i USA. Sidan du läser just nu uppdateras normalt två minuter före varje hel- och halvtimme. Är du intresserad av den tekniska biten finns det en liten beskrivning här.

Stationerna

”Stationerna” eller ortnamnen i tabellen är mätstationer på flygplatser runt om i Sverige. Sorteringen är alfabetisk. De platser som har lämnat rapport under de senaste 3 timmarna finns med i tabellen och bara den senaste rapporten från varje ställe visas.

Alla platser lämnar inte data kontinuerligt eller dygnet runt (se statistik här) och därför syns kanske inte din favoritstation i tabellen just nu. T.ex. tekniska problem eller semestrar kan göra att platsen inte lämnar ifrån sig några rapporter. Om stationen har en fullständig rapport på LFVs eller NOAAs sida så syns den också här ovanför – jag censurerar inte bort några orter.

På en del ställen har man döpt sin flygplats till nåt som ska klinga internationellt eller locka turister. Jag undviker sånt på den här sidan och håller fast vid de svenska ortnamnen.

Vind

Vinden anges med riktning den kommer från och medelvindhastigheten mätt i meter per sekund. Man mäter vanligtvis 10 m över marken. ”VSV 4” betyder att vinden kommer från väst-sydväst med en hastighet av 4 m/s. En siffra inom parentes visar hastigheten i vindbyarna, även den angiven i m/s. Svag, varierande vind markeras med tecknet ◊.

Effektiv temperatur (ET)

Det finns ett antal olika index, eller komfortindikatorer, som talar om ungefär hur kroppen upplever kombinationen av rådande temperatur plus vindhastighet och/eller luftfuktighet. Alltför kallt eller för varmt är inte bara obekvämt utan till och med farligt. På den här sidan ser du i vissa fall ET, eller upplevd temperatur, om du håller muspekaren över temperaturkolumnen:

Färgad bakgrund (röd eller blå) betyder alltså att ET väsentligt avviker från visad temperatur, och kan vara ohälsosam att vistas i. Tänk på att temperaturen avläses i skugga.

Luftfuktighet

I tabellen anges den relativa luftfuktigheten, ofta förkortad RH. Denna uppgift lämnas inte direkt av stationerna utan har räknats fram ur siffrorna för temperatur och daggpunkt. Hundra procents relativ luftfuktighet betyder att luften inte kan bli fuktigare vid rådande temperatur.

Ju varmare luften är desto mer vattenånga kan den innehålla. Om termometern visar +30°C kan en kubikmeter luft som mest innehålla 30 g vattenånga. Vid +10°C blir luften fuktmättad redan vid 9 g/m³.

Lufttryck

Lufttrycket som rapporteras från flygplatserna är omräknat till havsytans nivå. Så gör man för att kunna jämföra trycket mellan platser som ligger olika högt över havet. Man lämnar alltså en siffra som om det inte funnes några berg i Sverige, utan alla flygplatser låg i höjd med havsytan.

Ju högre du kommer, desto lägre blir trycket. Om du står vid havsstranden och läser av din barometer till, säg, 1000 hPa (millibar) och sedan åker upp med en luftballong 1000 meter rakt upp så kommer barometern att visa ungefär 890 hPa. Trycket faller med 1 hPa per 8–9 meter. Köper du en barometer som visar rätt i Göteborg och tar med den till Jönköping (som ligger ett par hundra meter högre) så måste du kalibrera om den.

Många barometrar är märkta med vädret i klartext för olika tryck. Det är tveksamt hur säkra de förutsägelserna är, men här har du i alla fall de intervall som tycks vanligast:

FrånTillUtsikt
970984Storm
984998Regn
9981012Ostadigt
10121026Vackert
10261040Torrt

Moln

När moln observerats anges det med något av följande ord: Enstaka, spridda, sprucket eller mulet. Om det saknas uppgift om molnighet betyder det att det inte rapporterats några moln under 12000 fot (~ 4000 m). Det behöver inte betyda att det är soligt, eftersom det kan finnas moln på högre höjd. Om det däremot står ”Klart” i tabellen har stationen uttryckligen rapporterat att inga moln finns.

Övriga noteringar

Här noteras bl.a. nederbörd, vissa molntyper och ”siktnedsättande fenomen”. De senare kan, enligt specifikationen för METAR, bestå av t.ex. dis eller dimma, rök eller vulkanisk aska (mindre troligt i Sverige).

Nederbörd är förstås regn, snö och hagel. Åska noteras också under denna kolumn. En del METAR-koder som jag inte gjort översättning för kan ”slinka igenom” hit också, så ifall du ser något kryptiskt så vet du …